"Kiedy śmieje się dziecko,
śmieje się cały świat"
Janusz Korczak

 

Miejskie Przedszkole nr 28 wraz ze Szkołą Podstawową nr 20 tworzą

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Częstochowie w dzielnicy Stary Raków

na ul. Łukasińskiego 70/74.

Jest to 3- oddziałowe przedszkole czynne od poniedziałku do piątku

w godzinach od 6:00  17:00.

Uczęszczają tu dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI:     


 

---Dyżur wakacyjny---

 

DYŻUR WAKACYJNY W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 28

 W ROKU  SZKOLNYM 2020/2021

 

Od 01.07.2021 do 30.07.2021 ( 22 dni rob.)

Od 16.08.2021 do 31.08.2021 ( 12 dni rob.)

Rodzice zapisują dzieci na dyżur wakacyjny poprzez osobiste dostarczenie wniosku do placówki w terminie od 10 do 31 maja 2020 r.

Wzór wniosku o przyjęcie na dyżur wakacyjny jest dostępny w dyżurującym przedszkolu lub na stronie internetowej placówki.( w zakładce Dla rodziców ).

Decyzję o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny podejmuje dyrektor dyżurującej placówki kierując się zasadą pierwszeństwa dzieci obojga pracujących rodziców lub pracującego rodzica, który samotnie wychowujące dziecko.

 

Potwierdzeniem zapisania dziecka na dyżur wakacyjny jest opłacenie zaliczki* na wyżywienie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem tj. w terminie do 24 czerwca 2020 r. - w przypadku zapisania dziecka na dyżur w lipcu oraz do 24 lipca 2020 r. - w przypadku zapisania dziecka na dyżur w sierpniu. Brak zaliczki spowoduje wykreślenie dziecka z listy dzieci zapisanych na dyżur.

 Wniosek o przyjęcie na dyżur wakacyjny 2020/2021

 

*Zgodnie z art. art. 52 ust.15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, o których mowa w art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 

---AKTYWNA WIOSNA---

 

PLAKAT1 net

 

Załączniki:

1.Informacja - Aktywna Wiosna

2.Film promujący https://youtu.be/c-SF4K3M3BU

 

 ---Życzenia Świąteczne---

5cb6f0422aab3 p   życzą Dyrekcja ZSP nr 3 oraz Grono Pedagogiczne

---Drodzy Rodzice!!!---

Pamiętajmy W Święta Wielkanocne po pierwsze bezpieczeństwo !!!

 

Trudna sytuacja związana z Covid-19 wymaga ograniczenia naszej aktywności społecznej- niestety także podczas Świąt Wielkanocnych. Jeśli chcemy powrócić do czasów sprzed pandemii musimy być odpowiedzialni. Powinniśmy więc rozważyć czy w okresie świąt nie ograniczyć naszych kontaktów wyłącznie do grona najbliższej rodziny a ewentualne spotkania przełożyć na bardziej bezpieczny czas. Wiele zależy od nas samych. Dbajmy o siebie i swoją rodzinę.

 

---Szanowni Rodzice!---

W myśl rozporządzenia z dnia 26 marca 2021 r. (DZ. U. 2021 POZ. 561) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do przedszkola mogą uczęszczać dzieci rodziców

wskazanych w wymienionym dokumencie. Proszę o informację zwrotną kto potrzebuje opieki w tym czasie. Na pisemny wniosek rodzica dzieci

te będą objęte opieką przedszkola.

Treść rozporządzenia pod linkiem:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000056101.pdf

 

---Drodzy Rodzice!---

Od poniedziałku nasze przedszkole przechodzi na pracę zdalną, będziemy udostępniać materiały do pracy z dziećmi w domu. Materiały
 
dostępne będą na naszej stronie internetowej : Materiały do pobrania - Karty pracy 
 
Prosimy o odsyłanie zdjęć zrobionych prac. Karty pracy i książki można odebrać dzisiaj do godziny 17.00 i w poniedziałek 29 marca do
 
godziny 15.30.
 

 

--- Nabór do przedszkoli - informacja dla kandydatów---

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH,

A TAKŻE WYBRANYCH PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Częstochowie będzie odbywała się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Rodzice wypełniają w formie elektronicznej wniosek o przyjęcie do przedszkola znajdujący się na stronie internetowej pod adresem:

http://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa

Otwarcie strony internetowej dla nowych kandydatów nastąpi 8 marca 2021 r. o godz. 9:00, co oznacza, że do tego czasu nie będzie możliwości logowania się i rejestrowania.

Natomiast zamknięcie systemu nastąpi 19 marca 2021 r. o godz. 15.00. Po upływie tego terminu wnioski nie będą już przyjmowane.

Wniosek wypełniony na stronie rekrutacyjnej należy wydrukować, podpisać oraz złożyć w placówce pierwszego wyboru również w terminie do 19 marca 2021 r. do godz. 15.00.

Jeśli rodzic nie będzie miał możliwości elektronicznego wypełnienia wniosku, będzie mógł otrzymać w dowolnym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wniosek w wersji papierowej i po wypełnieniu złożyć go w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru, również w terminie od 8 marca 2021 r. do 19 marca 2021 r.

Żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania wniosków pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów.

W rekrutacji mogą wziąć udział tylko dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Częstochowy.

System pozwala na kandydowanie równocześnie do 3 przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w kolejności zgodnej z preferencją.

Na stronie naboru zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżących spraw związanych z rekrutacją.

Prosimy rodziców o zapoznanie się z załączonymi informacjami, które ułatwią poruszanie się w systemie i spokojne zapoznanie się ze wszystkimi szczegółami naboru, przed dokonaniem ostatecznego wyboru placówek.

Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do przedszkoli integracyjnych i oddziałów integracyjnych w przedszkolach oraz szkołach podstawowych będzie przeprowadzona z wyłączeniem systemu elektronicznego tj. w celu pobrania wniosku rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do właściwej placówki integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, w której będzie prowadzony nabór i tam składają wnioski.

Do pobrania:

1. Ogólne zasady rekrutacji.

2. Kryteria rekrutacji.

3. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego.

4. Wykaz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz przedszkoli niepublicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

 

---Prezentacja Przedszkola- Zapraszamy :)---

https://drive.google.com/file/d/1zJeNcJ47b1EnxMxaX11cgwtDAdVFo-_B/view?usp=sharing 

Prezentacja Szkoły - Zapraszamy :)

https://drive.google.com/file/d/1Yod7yxJYVEQIqdQoe7Nrq23yreKBZ8vV/view?usp=sharing

---Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Częstochowa---

Wkrótce rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Częstochowie. Obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym objęte są dzieci 6-letnie. Natomiast wszystkie dzieci 3-, 4- i 5-letnie mają prawo do wychowania przedszkolnego.

Rekrutacja będzie prowadzona w trzech etapach. 

I ETAP 

Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w terminie do 26.02.2021 r. potwierdzają w swojej placówce wolę kontynuacji wychowania przedszkolnego dziecka w kolejnym roku szkolnym. Brak potwierdzenia w powyższym terminie będzie równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

II ETAP 

Rekrutacja dla nowych kandydatów (nie uczęszczających do żadnego przedszkola/oddziału przedszkolnego) odbędzie się w dniach 8 - 19 marca 2021 r. z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

 Adres do zalogowania dla kandydatów zostanie udostępniony w dniu rozpoczęcia rekrutacji na stronie www.czestochowa.pl oraz na stronach internetowych przedszkoli i szkół prowadzących nabór. Wnioski w systemie elektronicznym można wypełniać od godz. 09:00 w dniu 08.03.2021 r. System zostanie zamknięty w dniu 19.03.2021 r. o godz. 15.00.

 III ETAP

 Postępowanie uzupełniające odbędzie się pod warunkiem posiadania wolnych miejsc wychowania przedszkolnego w terminie 7 - 11 czerwca 2021 r.

 W elektronicznej rekrutacji weźmie udział 37 przedszkoli miejskich, 6 zespołów szkolno-przedszkolnych, 9 szkół podstawowych, w których mogą funkcjonować oddziały przedszkolne oraz 5 przedszkoli niepublicznych realizujących wychowanie przedszkolne na takich samych zasadach, jak przedszkola miejskie (są nieodpłatne dla mieszkańców Częstochowy).

Kryteria naboru 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Częstochowa

źródło

UM Częstochowy,

---"Zdrowo i sportowo"---

W ramach akcji "Zdrowo i sportowo" Pszczółki wykonały ćwiczenia z wykorzystaniem szarf, skupiły się na ćwiczeniach rozciągających i doskonalących równowagę.

146915333 3918198534893498 6790059455439193649 o 

---Zajęcia "Mali Odkrywcy"---

Nawlekanie makaronu to dobre ćwiczenie motoryczne. Ćwiczy dłonie i palce. Wymaga koordynacji bilateralnej i skupienia. Taki rodzaj aktywności przygotowuje dzieci do pisania, a przy okazji jest świetną zabawą.

Kolejne zajęcia z serii MALI ODKRYWCY (zabawy sensoryczne) w grupie "Misie".

144537296 3902710183109000 3502818602599090388 n

 

---Zajęcia sportowe w grupie "Biedroneczki"---

Nasze "Biedroneczki" aktywnie uczestniczyły w zajęciach ogólnorozwojowych na sali gimnastycznej. Odbyły się one m.in.przy użyciu kolorowych woreczków. Dzieci ćwiczyły przekładanie woreczków z rączki do rączki, ćwiczyły mięśnie brzucha - woreczek między stopami, ćwiczenia równowagi- chodzenie z woreczkiem na głowie. Wszyscy aktywnie uczestniczyli w wesołych zabawach "Gąski , gąski do domu" czy zawodach sportowych.

143779707 3895469110499774 3581300446325610419 n  143241316 3895469290499756 1454425719898631660 n

---Kochani musicie to zobaczyć !!!---

Nasze Pszczółki wystąpiły w teledysku Majki Jeżowskiej!To wszystko za sprawą wygranej w konkursie Tesco „Rymuję, nie marnuję”. Nie dość, że Majka śpiewa piosenkę, której słowa współtworzyliśmy, to jeszcze uczestniczymy w nagraniu teledysku do niej! Oglądajcie nasze przedszkolne gwiazdy! Jesteśmy bardzo dumni!.

https://youtu.be/5dnXr_nJ_7c

 

--- Bal Karnawałowy---

145160103 3911351308911554 1759504953659606840 n

---Zapraszamy do udziału w konkursie---

144832648 3907876539259031 2390730378878887716 o

---Zajęcia komputerowe dla Przedszkolaka---

W tym roku szkolnym podobnie jak w poprzednim odbywają się zajęcia komputerowe dla przedszkolaka. W zajęciach uczestniczą najstarsze przedszkolaczki z grupy Pszczółki, a organizatorem i prowadzącym jest nauczyciel Jarema Kamiński. Na zajęciach uczą się poprzez zabawę, rysują, malują, wstawiają pieczątki, co daje im bardzo dużo radości i satysfakcji. Niebawem przejdą do pisania.

144493398 3902711256442226 1464513995518688556 n

 

---!!!WYNIKI KONKURSU „Rymuję, nie marnuję”!!!---

Jury ogólnopolskiego konkursu podjęło już decyzję i nareszcie możemy ogłosić oficjalne wyniki! To właśnie dzieci z naszego przedszkola, z grupy Pszczółki, zajęły II miejsce!Osiągnięcie jest tym większe, że aż 60 Klubów Niemarnowania z całej Polski, stworzyło wspaniałe i kreatywne teksty piosenek o zdrowym odżywianiu i niemarnowaniu jedzenia. Mimo tak dużej konkurencji, to właśnie nasze prace wyróżniły się na tle innych kreatywnością, walorami edukacyjnymi i humorem. Szczególne podziękowania należą się: Natalce N., Ksaweremu B. i Nikodemowi S. z grupy Pszczółki oraz Zuzi S. z klasy IV .Doceniamy, że włożyliście tyle serca w konkursowe rymowanie! Gratulujemy!!!

139976467 435860250940078 4699187993004469008 n  140288417 4271473882866926 5933082991110338339 n  140059422 405881647402061 9218978597759438199 n

Copyrights © 2013 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Częstochowie